Liewe mam Waasser – Diskussiounsronn

Den Nohaltegkeetsministère zesumme mat der Waasserverwaltung organiséiert Diskussionsronnen zum Entworf vum 3. Waasserbewirtschaftungsplang.

Diskussiounsronn vum 24.6.2021 zumThema:

Liewe mam Waasser

Punktuell an diffus Anträg vun Nährstoffer an aner Verschmotzungen: Léisungsusäz fir eng besser Gewässerqualitéit. Wéi kréie mir d’Moossnamen aus dem Entworf vum 3. Waasserbewirtschaftungsplang am beschten ëmgesat?

 

Et hunn deel geholl:

Luc Zwank, Directeur-adjoint vun der Waasserverwaltung;
Alexandra Arendt, Vertriederin vun der Fondatioun Hëllef fir d’Natur vun natur&ëmwelt;
Claude Belche, Vertrieder vum OAI an Associé beim Bureau d‘études Schroeder&Associés;
Raymond Erpelding, Vertrieder vun der Associatioun Aluseau a Président vum Syndikat SIACH;
Christian Hahn, Vertrieder vun der Associatioun vun de Jongbaueren a Jongwënzer mat eegenem landwirtschaftlechem Betrib.

D’Diskussiounsronn guff geleet vum Här Jürgen Stoldt.

Nächst Diskussiounsronnen:

30/6 Liewen um Waasser

Dem Waasser rëm Raum ginn: Léisungsusätz fir méi lieweg Gewässer

7/7 Liewe vum Waasser

Genuch Waasser fir jiddwereen: Léisungsusätz fir een nohaltege Waasserverbrauch