Mir gi bei de Weier
Mir ginn an de Bësch
Mir ginn an de Bongert
Schoul an Natur 2018 – Blaukehlchen
Schoul an Natur 2017 – Rotmilan
Schoul an Natur 2016 – Wendehals
Schoul an Natur 2015 – Mehlschwalbe
Wiesenblumen Luxemburgs
Kirschen und Pflaumen Luxemburgs
Die Bäume Luxemburgs