40 ans – 40 réserves – Riedergrënn

🇱🇺 De Riedergrënn ass en Ardenner Dall, dat iwwer 5 km tëscht Ell a Rammerech verleeft. D’Zil vun der Fondation Hëllef fir d’Natur ass d’Restauratioun vun oppene Flächen an d’Schafe vun engem gesonde Mosaik zwësche Gréngland, Dëmpelen, Auebëscher an Notzflächen an d’Aartevillfalt ze erhalen. Dozou gehéieren déi typesch fiischt Vegetatioun, z.B. d’Sumpfdotterblumm an d’Binsen, mee den Highlight ass ganz kloer de Schwaarze Storch, deen hei alt gesi gëtt.

🇫🇷 Le « Riedergrënn » est une vallée ardennaise qui s’étend entre Ell et Rambrouch sur une longueur de 5 km. L’objectif de la Fondation Hëllef fir d’Natur est de restaurer les espaces ouverts de la vallée et de créer un paysage sain en mosaïque composé de prairies, de zones humides, de forêts alluviales et de terres agricoles et de préserver la biodiversité. Celle-ci inclut la végétation typique des zones humides, p. ex. souci d’eau et joncs, mais la star de la réserve est certainement la cigogne noire, qui a été repérée ici.

🇬🇧The ‘Riedergrënn’ is an Ardennes valley that runs between Ell and Rambrouch over a length of 5 km. The goal of the Fondation Hëllef fir d’Natur is to restore the valley’s open spaces and create a healthy mosaic-like landscape consisting of grassland, wetlands, alluvial forest, and farmland and to preserve biodiversity. This includes the typical wetland vegetation, e.g. marsh-marigold and rushes. But an absolute highlight is the black stork, which has been spotted here.