Zu Rëmerschen entsteet eng Dréchemauer

Zu Rëmerschen entsteet eng Dréchemauer

Zanter Enn Juli gëtt zu Rëmersche gebaut. Eng Dréchemauer entsteet am Haff Réimech. Et ass en interregionale Projet deen am Joer 2016 an d’Liewe geruff gouf.