Schoul an Natur 2023 – Turteltaube
Schoul an Natur 2021 – Rebhuhn
Schoul an Natur 2020 – Hausspatz
Schoul an Natur 2019 – Bluthänfling
Schoul an Natur 2018 – Blaukehlchen
Schoul an Natur 2017 – Rotmilan
Schoul an Natur 2016 – Wendehals
Schoul an Natur 2015 – Mehlschwalbe