Formatioun „Restauration Murs en pierre sèche – Formation des viticulteurs“

Interessant Formatioun zum Thema „Dréchemauer“, fir Wënzer aus de Groussrégioun (cf. PDF). Dës Formatioun gett vun eisen franzéischen Projetsparteneren organiséiert.

Kader: INTERREG „Dréchemauren an der Groussrégioun“
Datum: 8. + 9. November/15. + 16. November 2019
Wou: Arnaville (Parc naturel régional de Lorraine)
Konatkt: Juan.lloret@pnr-lorraine.com